Čo je presbyopia?

Čítate v poslednom čase lepšie po oddialení textu? Ťažšie zaostrujete pri pohľade na veci na vašom pracovnom stole, v aute či v dielni? Buďte pokojní, tento pocit zdieľate s väčšinou vašich rovesníkov po štyridsiatke, aj keď existujú výnimky potvrdzujúce pravidlo. S vekom klesá elasticita všetkých tkanív ľudského tela. Uvoľnenie očných svalov zhoršuje ich schopnosť zaostrovania na rôzne vzdialené predmety. Tento stav – odborne nazývaný presbyopia – postihuje každého a nedá sa mu úplne vyhnúť žiadnou známou prevenciou. Často sa v neskoršom veku vyskytuje v kombinácii s krátkozrakosťou (myopiou) alebo ďalekozrakosťou (hypermetropiou). Na zaostrenie na rôzne vzdialené predmety môžu tak vaše oči potrebovať rôzne silné dioptrie.

V minulom storočí by vám lekár predpísal okuliare na čítanie na približne 30–40cm vzdialenosť a podľa potreby druhé na diaľku s návrhom ich striedania podľa typu činnosti. Prípadne by odporučil tzv. bifokálne sklá s viditeľným predelom s vrchnou časťou na diaľku a spodnou na čítanie. Toto riešenie dnes napriek cenovej dostupnosti vyhovuje len niektorým.

Väčšina ľudí v produktívnom veku totiž potrebuje rýchlo vnímať všetky vizuálne informácie, a teda vidieť ostro na rôzne vzdialené predmety – od klávesnice počítača, cez monitor, palubnú dosku vozidla, diskutujúceho klienta, informačnú tabuľu, až po výhľad na hory.

Účinným riešením je voľba multifokálnych šošoviek (nazývaných tiež progresívne), v ktorých sa postupne zhora nadol plynule mení dioptria. Zároveň sa tým stráca rušivý skok obrazu známy pri bifokáloch. Výber vhodného typu multifokálov závisí od správnej identifikácie vašich potrieb.