Fotochromatické šošovky XTRActive New Generation

Špeciálne navrhnuté pre intenzívne jasné svetlo, Transitions XTRActive New Generation sú, ako už sám názov napovedá, novou generáciou pôvodných šošoviek Transitions XTRActive

Transitions XTRActive sú známe tým, že sa zafarbujú aj v aute pôsobením prirodzeného viditeľného svetla.  Pri novej generácii je táto vlastnosť ešte vylepšená. Miera zafarbenia závisí od intenzity svetla a v ideálnych podmienkach môže dosiahnuť za čelným sklom automobilu až 82 %.

Najväčšiu 90 %-nú tmavosť dosahujú šošovky Transitions XTRActive New Generation v exteriéri pri miernych teplotách okolo 23 °C.  V horúcom prostredí pri 35 °C sa zafarbujú až na úroveň 3. Samozrejmosťou je 100 %-ná filtrácia ultrafialového svetla a vysoká miera filtrácie svetla modrého.

V interiéri, pri slabej intenzite svetla, sú šošovky Transitions XTRActive New Generation číre s jemným nádychom odtieňa zafarbenia, ktorý chráni pred prudším umelým svetlom aj pred svetlom vyžarovaným digitálnymi zariadeniami. 

 

o 35 % rýchlejšie odfarbovanie.

53 % priemerné zafarbenie v aute. Až 82 % maximálne zafarbenie v aute.

o 17 % tmavšie v horúcom prostredí oproti predchádzajúcej generácii (pri 35 °C). Nižšia citlivost na teplotné zmeny. 90 % maximálne zafarbenie pri 23 °C.

34 % filtrácia modrého svetla (380-460nm).

10-11 % minimálne zafarbenie.

100 % ochrana pred UVA a UVB.