Fotochromatické polarizačné šošovky XTRActive Polarized

Transitions XTRActive Polarized sú fotochromatické polarizačné šošovky, ktoré nahrádzajú svojho predchodcu Transitions Vantage.

Podobne ako šošovky Transitions XTRActive New Generation sa šošovky Transitions XTRActive Polarized zafarbujú aj v aute pôsobením prirodzeného viditeľného svetla. S úrovňou zafarbenia navyše poskytujú aj polarizáciu, ktorá v ideálnych podmienkach dosahuje až 90 %. 

Najväčšiu 90 %-nú tmavosť dosahujú šošovky Transitions XTRActive Polarized v exteriéri pri miernych teplotách okolo 23 °C. V horúcom prostredí pri 35 °C sú o 5 % tmavšie ako ich predchodca a odfarbujú sa až 2-krát rýchlejšie. Samozrejmosťou je 100 %-ná filtrácia ultrafialového svetla a vysoká miera filtrácie svetla modrého.

Miera zafarbenia v aute závisí od intenzity svetla a priemerne dosahuje 53 % s polarizačným efektom na úrovni 30 %.

V interiéri, pri slabej intenzite svetla, sú šošovky Transitions XTRActive Polarized číre s jemným nádychom odtieňa zafarbenia na úrovni 10-11 %. 

 

90 % polarizácia pri 90 % maximálnom zafarbení (23 °C). O 5 % tmavšie v horúcom prostredí oproti predchádzajúcej generácii (pri 35 °C).

2-krát rýchlejšie odfarbovanie než Vantage.

53 % priemerné zafarbenie v aute. O 10 % tmavšie v aute oproti Vantage

35 % filtrácia modrého svetla (380-460 nm).

10-11 % minimálne zafarbenie.

100 % ochrana pred UVA a UVB.